064-978-8795

เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ ด้านหน้า

เตาเผาศพ

crematorium

        เตาเผาศพ เมรุ  มีคุณสมบัติทนไฟตั้งแต่ 900 – 1,300°C โดยมี เตาเผาศพรุ่นใช้ใช้งานทั่วไปชุดเล็ก ชุดใหญ่ และมีรุ่นใหม่ เป็นเตาเผาศพ ปลอดมลพิษ 

เตาเผาศพ เมรุ

มีตั้งหมด 3 รุ่นดังนี้

เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ ด้านหน้า

เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ รุ่น 3 หัวเผา

  • อุปกรณ์เขี่ยศพ
  • อุปกรณ์กวาดขี้เถ้ากระดูก
  • อุปกรณ์ทำความสะอาด
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  • คู่มีอการใช้งานเตาเผาศพ
  • หนังสือรับประกันคุณภาพ 2 ปี
  • หนังสือรับรองคุณภาพ มาตรฐาน US.EPA.