064-978-8795

Search
Close this search box.
ปูนทนไฟ Mortar

ปูนทนไฟ

MORTAR

        เป็นวัสดุทนไฟชนิดพิเศษ เนื้อละเอียด ใช้ในการก่ออิฐทนไฟ
ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างอิฐ และป้องกันการแทรกซึมของก๊าซ หรือ
ของเหลวซึมออกจากรอยต่อระหว่างอิฐ โดยจะใช้ก่อหนาเพียง 1 – 2 มม.
เท่านั้น ปูนทนไฟโดยทั่วไปแบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท คือ
        1 ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว (ปกติประมาณ
1000 °C ขึ้นไป) เรียกว่า HEAT SETING MORTAR (HM)
        2 ปูนทนไฟที่เมื่อทิ้งไว้จะแข็งตัวเองที่อุณหภูมิห้อง เรียกว่า
AIR SETTING MORTAR (AM)

ปูนทนไฟ AM

Air Mortar Setting  ปูนทนไฟที่เมื่อทิ้งไว้จะแข็งตัวเองที่อุณภูมิห้อง

ปูนทนไฟ 70AM(W)

 • น้ำหนัก 35  กก./ถัง
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

ปูนทนไฟ 80PM

 • น้ำหนัก 35  กก./ถัง
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

ปูนทนไฟ 43AM(W)

 • น้ำหนัก 35  กก./ถัง
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,600 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

ปูนทนไฟ 30AM(W)

 • น้ำหนัก 35 กก./ถัง
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,400 – 1,500 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

ปูนทนไฟ HM

HEAT SETTING MORTAR  คือ ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อนจึงแข็งตัว (ปกติประมาณ 1,000 °C ขึ้นไป) 

ปูนทนไฟ 70HM

 • น้ำหนัก 25  กก./ถุง
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.
 • ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อน 1,000 °C จึงแข็งตัว 

ปูนทนไฟ 43HM

 • น้ำหนัก 25  กก./ถุง
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,600 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.
 • ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อน 1,000 °C จึงแข็งตัว 

ปูนทนไฟ 30HM

 • น้ำหนัก 25  กก./ถุง
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.
 • ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อน 1,000 °C จึงแข็งตัว 

คุณสมบัติ ปูนทนไฟ

 • ใช้ก่ออิฐทนไฟให้ยึดติดกันระหว่างก้อนได้ดี รวมทั้งป้องกันรอยต่อเชื่อมของอิฐไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของ Slag หรือ Flux ทั่วไป
 • สามารถใช้ได้ทั้งในสภาวะที่เป็นกรดหรือด่าง และใช้เป็นปูนทนไฟสำหรับอิฐฉนวน
 • มีแรงเกาะยึดที่ดีและมีการหดตัวต่ำ ทนความร้อนได้สูง
 • มีทั้งชนิดที่ใช้ได้ทันที (Wet Type) และชนิดที่ผสมน้ำก่อนใช้งาน (Dry Type)

คู่มือการใช้งาน ปูนทนไฟ

1  ในการเตรียมปูนทนไฟทิ้งไว้เป็นเวลานาน 1 ควรกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
2  ฉาบปูนทนไฟลงบนผิวอิฐทนไฟที่จะนำมาก่อทั่วทั้งหน้าอิฐให้มีความหนาไม่เกิน 2 มม.
3  ใช้ค้อนพลาสติกปรับแต่งระดับด้วยการตีอิฐทนไฟให้อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ปูนทนไฟเยิ้มออกมาตามแนวก่อเล็กน้อย

การเตรียม ปูนทนไฟ ชนิดแห้ง

1  ตวงน้ำสะอาดที่ใช้ผสมปูนทนไฟตามเปอร์เซนต์น้ำที่กำหนดไว้ที่ถุง
2. โรยผงปูนทนไฟลงในถังผสมทีละน้อยจนหมด ซึ่งในขณะที่โรยปูนทนไฟให้เปิด
สว่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนอยู่ตลอดเวลา
3. กวนต่ออีกจนกว่าปูนทนไฟจะเป็นเนื้อเดียวกัน และเหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน ถ้าเป็นชนิดที่ให้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้อง ควรผสมหมักทิ้งไว้ 24 ชม. และต้องกวนอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

การเตรียม ปูนทนไฟ ชนิดเปียก

1  เปิดปากถังใช้สว่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนปูนทนไฟให้ทั่ว โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
2  หากเนื้อปูนทนไฟขันเกินไป ให้เติมน้ำสะอาดปรับความหนีดของปูนทนไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน และต้องกวนปูนทนไฟนั้นให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน

การใช้งาน ปูนทนไฟ

1  ในการเตรียมปูนทนไฟทิ้งไว้เป็นเวลานาน 1 ควรกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
2  ฉาบปูนทนไฟลงบนผิวอิฐทนไฟที่จะนำมาก่อทั่วทั้งหน้าอิฐให้มีความหนาไม่เกิน 2 มม.
3  ใช้ค้อนพลาสติกปรับแต่งระดับด้วยการตีอิฐทนไฟให้อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ปูนทนไฟเยิ้มออกมาตามแนวก่อเล็กน้อย

หลักการเลือกใช้ ปูนทนไฟ

1  ควรเลือกใช้ปูนทนไฟให้เหมาะสมกับคุณภาพของอิฐทนไฟ โดยสามารถดูได้จากตารางแสดงคุณสมบัติ ทั้งนี้ต้องขึ้นกับอุณหภูมิการใช้งานเป็นหลัก
2  พิจารณาว่ตำแหน่งที่นำปูนทนไฟไปใช้งานต้องรับน้ำหนัก หรือเคลื่อนไหวหรือไม่ เช่น หม้อเผาปูนซีเมนต์ รถเตา เป็นต้น กรณีที่รับน้ำหนักหรือเคลื่อนไหว ควรใช้ปูนทนไฟชนิดให้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้อง
3  พิจารณาว่าอุณหภูมิใช้งานสูงถึง 1,000 °C หรือไม่ หากไม่ถึง ควรใช้ปูนทนไฟชนิดให้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้อง
4  พิจารณาความสะดวกในการทำงาน ซึ่งปูนทนไฟชนิดเปียก (Wet Type) จะให้ความสะดวกและประหยัดเวลาในการเตรียมมากกว่า
5  ต้องสามารถทนต่อปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในเตาเผานั้นได้

การเก็บรักษา ปูนทนไฟ

1  ควรเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ขึ้ และอย่าเปียกน้ำ
2  จัดเก็บแยกประเภทและคุณภาพเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งาน
3  ไม่ควรเก็บโดยซ้อนทับมากเกินกว่า 2 กระบะ เพราะจะทำให้ปูนทนไฟอัดตัวแข็งเป็นก้อน
4  ควรใช้ปูนทนไฟให้หมดถุงหรือถัง หากเหลือควรรัดปากถุงหรือปิดฝาถังให้สนิททุกครั้ง เพื่อไม่ให้ปูนทนไฟแข็งตัวและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

การอุ่นเตา

        หลังจากที่ได้ก่อเตาเรียบร้อยแล้ว ควรอุ่นเตาตาม อัตราการเพิ่มอุณหภูมิดังกราฟ เพื่อไม่ให้เกิดการแตกร้าวบริเวณแนวของปูนทนไฟ เนื่องจากการหดตัวอย่างรวดเร็ว

 • ช่วงที่ 1 ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30-50 °C/ชั่วโมง
 • ช่วงที่ 2 รักษาอุณหภูมิที่ 560 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 • ช่วงที่ 3 ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30-50 °C/ชั่วโมง จนถึงอุณหภูมิใช้งาน

รีวิว การจัดส่ง ปูนทนไฟ

ชุดเตาเผา , คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน เชียงแสน เชียงราย
ปูนทนไฟ

รีวิว จัดส่ง ชุดเตาเผา , คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน เชียงแสน เชียงราย

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า : ชุดเตาเผา , คอนกรีตทนไฟ CAST13S  หน้า

คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน กุมภวาปี อุดรธานี
คอนกรีตทนไฟ

รีวิว จัดส่ง คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน กุมภวาปี อุดรธานี

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :คอนกรีตทนไฟ CAST13Sหน้างาน :กุมภวาปี อ

อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 หน้างาน กำแพงแสน นครปฐม
วัสดุทนไฟ MOT

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 หน้างาน กำแพงแสน นครปฐม

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50หน้างาน :กำแพงแสน

คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน เมือง ตราด
คอนกรีตทนไฟ

รีวิว จัดส่ง คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน เมือง ตราด

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :คอนกรีตทนไฟ CAST13Sหน้างาน :เมือง ตราด