064-978-8795

วัสดุทนไฟ MOT

MOT Refractory

        วัสดุทนไฟ MOT มีคุณสมบัติทนไฟตั้งแต่ 900 – 1,300°C โดยมี อิฐทนไฟเหลี่ยม อิฐทนไฟเสี้ยว ดินทนไฟ ปูนทนไฟ คอนกรีตทนไฟ ในยี่ห้อ MOT 

อิฐทนไฟ ปูนทนไฟ คอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์เมรุ

คุณสมบัติ อุณหภูมิ 900 – 1,300 °C  ใช้งานสำหรับเตาเผาขยะ เตาพิซซ่า เตาเมรุ เป็นต้น

ดินทนไฟ MOT

 • น้ำหนัก 40 กก./ถุง
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 900°C
 • ก่ออิฐทนไฟ ความหนาไม่เกิน 2 มม.
 • ดินทนไฟ ต้องผ่านการอุ่นเตาหลังก่อ

ปูนทนไฟ 30HM MOT

 • น้ำหนัก 50 กก./ถุง
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300°C
 • ก่ออิฐทนไฟ ความหนาไม่เกิน 2 มม.
 • ปูน HM ต้องผ่านการอุ่นเตาหลังก่อ

ปูนซีเมนต์ทนไฟ CAST13 MOT

 • น้ำหนัก 40 กก./ถุง
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300°C
 • ก่ออิฐทนไฟ ความหนาไม่เกิน 2 มม.
 • ปูนทนไฟ CA-13 จะแข็งและประสานในอุณหภูมิปกติ
MOT-CAST13 คอนกรีตทนไฟ MOT

คอนกรีตทนไฟ MOT CAST13

 • น้ำหนัก 50 กก./ถุง
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300°C
 • ก่ออิฐทนไฟ ความหนาไม่เกิน 2 มม.
 • ปูน HM ต้องผ่านการอุ่นเตาหลังก่อ

รีวิว การจัดส่ง วัสดุทนไฟ MOT

อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 หน้างาน บางบอน กรุงเทพมหานคร
วัสดุทนไฟ MOT

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 หน้างาน บางบอน กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 หน้างาน : บางบอน

ปูนทนไฟ 30AM(W) , อิฐทนไฟ MOT50 เสี้ยว หน้างาน คลองหลวง ปทุมธานี
วัสดุทนไฟ MOT

รีวิว จัดส่ง ปูนทนไฟ 30AM(W) , อิฐทนไฟ MOT50 เสี้ยว หน้างาน คลองหลวง ปทุมธานี

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า : ปูนทนไฟ 30AM(W) , อิฐทนไฟ MOT50 เสี้ย

อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 หน้างาน บางบอน กรุงเทพมหานคร
วัสดุทนไฟ MOT

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 หน้างาน บางบอน กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 หน้างาน : บางบอน

อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 , คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน จอมพระ สุรินทร์
วัสดุทนไฟ MOT

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 , คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน จอมพระ สุรินทร์

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50 , คอนกรีตทนไฟ CA