064-978-8795

อิฐทนไฟ ไฟร์เคลย์ Fireclay Brick

อิฐทนไฟ FireClay

Fireclay Brick

        อิฐทนไฟ FireClay มีลักษณะเป็นก้อนมีทั้งรูปร่างสี่เหลี่ยมและกลีบส้ม การใช้งานส่วนมากจะนำไปใช้ในงานก่อ เช่น ในการสร้างเตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิมเมื่อผ่านการใช้งาน และมีคุณสมบัติต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟประเภทอื่นๆ ดังนั้นงานส่วนมากมักจะใช้อิฐทนไฟเป็นส่วนใหญ่

อิฐทนไฟ SK30

ทนไฟอุณหภูมิ 1,300 °C 

อิฐทนไฟ SK30-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.60(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.00(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.60(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32

ทนไฟอุณหภูมิ 1,350 °C 

อิฐทนไฟ SK32-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34

ทนไฟอุณหภูมิ 1,400 °C 

อิฐทนไฟ SK34-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43

ทนไฟอุณหภูมิ 1,400 °C 

อิฐทนไฟ K43-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SA50

 • SA: Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

คุณสมบัติ อิฐทนไฟ FireClay

 • อิฐชนิด Fireclay Brick จะมีปริมาณ Alumina ประมาณ 25-45% แบ่งเป็นคุณภาพดังนี้ Medium-duty Fireclay, High-duty Fireclay และ Super-duty Fireclay
 • นอกจากนี้ยังมีอิฐชนิด Fireclay ที่มีปริมาณ Alumina ประมาณ 10-28% เป็นอิฐที่มี Alumina ต่ำ
 • ทนต่อการกัดกร่อนและร้าวร่อนที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • ทนต่อแรงขัดสีและการกร่อน
 • ขนาดและรูปทรงไม่เปลี่ยนแปลงขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงแต่อาจจะหดตัวบ้างเล็กน้อยถ้าอุณหภูมิสูงมาก

การใช้งาน อิฐทนไฟ FireClay

 • ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีเตาเผาในขบวนการผลิต
 • เตาเผาที่ใช้ถ่าน Coke และ Gas เป็นเชื้อเพลิง
 • เตาหลอมเหล็กและโลหะอื่นๆ เช่น ทองแดง ตะกั่ว อะลูมิเนียม
 • เตาเผาในอุตสาหกรรมแก้ว
 • เตาเผาในอุตสาหหกรรมซีเมนต์ในบริเวณ Cyclone Preheater และ Calcining zone
 • เตาเผาขยะบริเวณหลังคาเตา Backup lining ของเตา Boiler บริเวณ Safety lining ใน Ladle

รีวิว การจัดส่ง อิฐทนไฟ FireClay