064-978-8795

อิฐทนไฟ ไฟร์เคลย์ Fireclay Brick

อิฐทนไฟ FireClay

Fireclay Brick

        อิฐทนไฟ FireClay มีลักษณะเป็นก้อนมีทั้งรูปร่างสี่เหลี่ยมและกลีบส้ม การใช้งานส่วนมากจะนำไปใช้ในงานก่อ เช่น ในการสร้างเตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิมเมื่อผ่านการใช้งาน และมีคุณสมบัติต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟประเภทอื่นๆ ดังนั้นงานส่วนมากมักจะใช้อิฐทนไฟเป็นส่วนใหญ่

อิฐทนไฟ SK30

ทนไฟอุณหภูมิ 1,300 °C 

อิฐทนไฟ SK30-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ใช้จำนวน 58 ก้อน/ตร.ม.
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.60 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.40 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.00 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.60(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.00(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.60(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32

ทนไฟอุณหภูมิ 1,350 °C 

อิฐทนไฟ SK32-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.40 (Kg.)
 • ใช้จำนวน 58 ก้อน/ตร.ม.
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34

ทนไฟอุณหภูมิ 1,400 °C 

อิฐทนไฟ SK34-ST76

 • ST : Straiht อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-ST64

 • ST : Straiht อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43

ทนไฟอุณหภูมิ 1,400 °C 

อิฐทนไฟ K43-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SA70

 • SA: Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SA64

 • SA: Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SA50

 • SA: Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

คุณสมบัติ อิฐทนไฟ FireClay

 • อิฐชนิด Fireclay Brick จะมีปริมาณ Alumina ประมาณ 25-45% แบ่งเป็นคุณภาพดังนี้ Medium-duty Fireclay, High-duty Fireclay และ Super-duty Fireclay
 • นอกจากนี้ยังมีอิฐชนิด Fireclay ที่มีปริมาณ Alumina ประมาณ 10-28% เป็นอิฐที่มี Alumina ต่ำ
 • ทนต่อการกัดกร่อนและร้าวร่อนที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • ทนต่อแรงขัดสีและการกร่อน
 • ขนาดและรูปทรงไม่เปลี่ยนแปลงขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงแต่อาจจะหดตัวบ้างเล็กน้อยถ้าอุณหภูมิสูงมาก

การใช้งาน อิฐทนไฟ FireClay

 • ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีเตาเผาในขบวนการผลิต
 • เตาเผาที่ใช้ถ่าน Coke และ Gas เป็นเชื้อเพลิง
 • เตาหลอมเหล็กและโลหะอื่นๆ เช่น ทองแดง ตะกั่ว อะลูมิเนียม
 • เตาเผาในอุตสาหกรรมแก้ว
 • เตาเผาในอุตสาหหกรรมซีเมนต์ในบริเวณ Cyclone Preheater และ Calcining zone
 • เตาเผาขยะบริเวณหลังคาเตา Backup lining ของเตา Boiler บริเวณ Safety lining ใน Ladle

รีวิว การจัดส่ง อิฐทนไฟ FireClay

อิฐทนไฟ คอนกรีตทนไฟ หน้างาน ปากช่อง นครราชสีมา
อิฐทนไฟ Fire Clay

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ คอนกรีตทนไฟ หน้างาน ปากช่อง นครราชสีมา

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ SK-30-ST76 และคอนกรีตทนไฟ CAST

อิฐทนไฟ SK-30-ST76 หน้างาน นครราชสีมา (1)
อิฐทนไฟ Fire Clay

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ SK-30-ST76 และคอนกรีตทนไฟ CAST13LW หน้างาน นครราชสีมา

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ SK-30-ST76 และคอนกรีตทนไฟ CAST

อิฐทนไฟ SK-30-ST76 หน้างาน นครราชสีมา (1)
อิฐทนไฟ Fire Clay

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ SK-30-ST76 และคอนกรีตทนไฟ CAST13LW หน้างาน นครราชสีมา

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ SK-30-ST76 และคอนกรีตทนไฟ CAST

อิฐทนไฟ หน้างาน ภูเก็ต (2)
อิฐทนไฟ Fire Clay

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ SK30-ST76 และปูนทนไฟ 30AM(W) หน้างาน ภูเก็ต

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ SK30-ST76 และปูนทนไฟ 30AM(W)