064-978-8795

Search
Close this search box.

คอนกรีตทนไฟ

คอนกรีตทนไฟ มีส่วนผสมของอลูมีน่าสูง ทนไฟตั้งแต่ 1,000 C ติดตั้งและใช้งานง่ายเหมือนคอนกรีตทั่วไป ใช้หล่อผนังด้านข้าง หลังคาเตาอาร์ค บอยเลอร์ เตาแก้ว เตาอุ่นร้อน และเตาหลอม ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ

Showing 1–12 of 17 results