064-978-8795

Search
Close this search box.

อิฐทนไฟ อลูมิน่าสูง

อิฐทนไฟ อลูมิน่าสูง มีส่วนประกอบของอลูมิน่าตั้งแต่ 50 % และสามารถใช้งานได้ถึง 1,900c ทนต่อการกัดกร่อนของslagและการแทรกซึมของน้ำโลหะที่ละลายที่อุณหภูมิสูง ต้านทานการกัดกร่อนจากสารระเหยชนิดต่าง ๆ เถ้าจากลิกไนต์และน้ำมันเตา มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูงทำให้รับน้ำหนักได้ดี เหมาะที่จะใช้งานบริเวณทีมีอุณหภูมิสูงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขนาดและรูปร่าง

Showing 1–12 of 23 results