064-978-8795

ดินทนไฟ MOT

 • น้ำหนัก 40 กก./ถุง
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 900°C
 • ก่ออิฐทนไฟ ความหนาไม่เกิน 2 มม.
 • ดินทนไฟ ต้องผ่านการอุ่นเตาหลังก่อ

คุณสมบัติ ดินทนไฟ MOT

 • ทนไฟ อุณหภูมิ 900°C

การใช้งาน ดินทนไฟ MOT

 • ในการเตรียมปูนทนไฟทิ้งไว้เป็นเวลานาน 1 ควรกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน อีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
 • ฉาบปูนทนไฟลงบนผิวอิฐทนไฟที่จะนำมาก่อทั่วทั้งหน้าอิฐให้มีความหนาไม่เกิน 2 มม.
 • ใช้ค้อนพลาสติกปรับแต่งระดับด้วยการตีอิฐทนไฟให้อยู่ในระดับเดียวกัน
  ซึ่งอาจทำให้ปูนทนไฟเยิ้มออกมาตามแนวก่อเล็กน้อย
 • หลังจากที่ได้ก่อเตาเรียบร้อยแล้ว ควรอุ่นเตาตาม อัตราการเพิ่มอุณหภูมิดังกราฟ เพื่อไม่ให้เกิดการแตกร้าวบริเวณแนวของปูนทนไฟ เนื่องจากการหดตัวอย่างรวดเร็ว
 • ช่วงที่ 1 ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30-50 “C/ชั่วโมง
 • ช่วงที่ 2 รักษาอุณหภูมิที่ 560 ‘C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 • ช่วงที่ 3 ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30-50 C/ชั่วโมง จนถึงอุณหภูมิใช้งาน