064-978-8795

Search
Close this search box.

ปูนทนไฟ 43AM(W)

 • น้ำหนัก 35  กก./ถัง
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,600 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

รายละเอียด ปูนทนไฟ 43AM(W)

 • ปูนทนไฟ เป็นวัสดุทนไฟชนิดพิเศษ เนื้อมีความละเอียด ใช้ในการก่ออิฐทนไฟทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างอิฐ และ ป้องกันการแทรกซึมของก๊าซหรือของเหลวซึมออกจากรอยต่อระหว่างอิฐ
 • ปูนทนไฟ โดยทั่วไปแบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ เป็น 2 ประเภท คือ
  • HEAT SETTING MORTAR (HM) คือ ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อนจึงแข็งตัว
   (ปกติประมาณ 1,000 °C ขึ้นไป)  
  • AIR SETTING MORTAR (AM) คือ ปูนทนไฟที่เมื่อทิ้งไว้จะแข็งตัวเองที่อุณภูมิห้อง 
 • วัสดุทนไฟหรือปูนทนไฟที่ใช้ก่อยึดอิฐทนไฟทุกชนิด และบางชนิดทนต่อสภาพของกรด-ด่างได้

คุณสมบัติ  ปูนทนไฟ 43AM(W)

 • ใช้ก่ออิฐทนไฟให้ยึดติดกันระหว่างก้อนได้ดี รวมทั้งป้องกันรอยต่อเชื่อมของอิฐไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของ Slag หรือ Flux ทั่วไป
 • สามารถใช้ได้ทั้งในสภาวะที่เป็นกรดหรือด่าง และใช้เป็นปูนทนไฟสำหรับอิฐฉนวน
 • มีแรงเกาะยึดที่ดีและมีการหดตัวต่ำ ทนความร้อนได้สูง
 • มีทั้งชนิดที่ใช้ได้ทันที (Wet Type) และชนิดที่ผสมน้ำก่อนใช้งาน (Dry Type)

วิธีใช้งาน ปูนทนไฟ 43AM(W)

 • ทำความสะอาดพื้นที่ต้องการก่ออิฐ ปัดฝุ่นและคราบสกปรกออกด้วยน้ำสะอาด ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิท
 • สำหรับปูนผสมเสร็จพร้อมใช้ (AM) เปิดถังปูนทนไฟและคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง เพื่อให้สินค้ากลับมาอยู่ในสภาพที่เหมาะสม เนื่องจากส่วนผสมอาจมีการตกตะกอนระหว่างการเก็บรักษา (Wet type)
 • สำหรับปูนทนไฟชนิดแห้ง (HM), AM(D) ผสมน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดไว้หลังถุง แล้วผสมให้เข้ากัน
 • ใช้เกรียงฉาบปูนทนไฟให้เข้ากับอิฐทนไฟความหนา ประมาณ 2 มม. และนำไปก่อเป็นโครงสร้างในการใช้งาน