064-978-8795

อิฐฉนวนทนความร้อน IF135-ST64

  • ST : Straight อิฐตรง
  • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
  • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
  • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,300 °C
  • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

คุณสมบัติ อิฐฉนวนทนความร้อน IF135-ST64

  • ป้องกันการสูญเสียความร้อนได้ดีและประหยัดพลังงานน้ำหนักเบา
  • มีค่าการนำความร้อนต่ำจึงสามารถกักเก็บความร้อนได้ดี
  • สามารถรักษารูปทรง สัณฐาน และขนาดได้ดีในอุณหภูมิสูง

 

การใช้งาน อิฐฉนวนทนความร้อน IF135-ST64

  • ใช้เป็น Back up lining  ของอิฐไฟร์เคลย์ และอิฐอลูมินาสูงในหม้อไอน้ำ เตาเผาเซรามิก เตาเหล็กรีดซ้ำ เตาหลอมแก้วและเตา Periodic เป็นต้น
  • ใช้เป็น Back-up lining ของ Cyclone Preheaters และ Cooler ในอุตสาหกรรมซิเมนต์ และใช้เป็นพื้นของรถเตาเซรามิกเป็นต้น