064-978-8795

Search
Close this search box.

เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ รุ่น 3 หัวเผา

 • อุปกรณ์เขี่ยศพ
 • อุปกรณ์กวาดขี้เถ้ากระดูก
 • อุปกรณ์ทำความสะอาด
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • คู่มีอการใช้งานเตาเผาศพ
 • หนังสือรับประกันคุณภาพ 2 ปี
 • หนังสือรับรองคุณภาพ มาตรฐาน US.EPA.

รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิต 3 หัวเผา ชนิดใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
คุณลักษณะทางเทคนิคของเทคโนโลยีเตาเผาสพปลอดมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตังต่อไปนี้

รายละเอียด เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ

     คุณลักษณะทั่วไป เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ

  1. มีห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผา ประกอบด้วย
    1. ห้องเผาศพ ( Primary chamber )
    2. ห้องเผาควัน (Secondary Chamber )
  2. กำจัดมลพิษอากาศด้วยหลักการเผาซ้ำภายในห้องเผาควัน
  3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
  4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ

 

     โครงสร้าง เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ

  1. โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยโครงสร้างเหล็ก #SS 400 ซึ่งทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนทาสีจริง ออกแบบตามหลักวิศวกรรมมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนัก และเคลื่อนย้ายได้โดยไม่มีปัญหา
  2. โครงส้ร้างภายในผนังด้านข้างของเตาเผาศพประกอบด้วยวัสดุทนความร้อน ที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 หรือ มอก. จำนวน 3 ชั้น โดยมีค่าความร้อนที่ผิวภายนอกขณะกำลังเผาจะต้องไม่เกิน 50 องศาเซลเชียส
    1. ชั้นแรกที่ต้องสัมผัสเปลวไฟ เป็นอิฐทนไฟหนาไม่น้อยกว่า 114 มม. ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียส เกรตคุณภาพของอิฐไม่ต่ำกว่า SK 34
    2. ชั้นที่ 2 เป็นอิฐฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 114 มม. ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียส เกรดคุณภาพของอิฐไม่ต่ำกว่า HI -20
    3. ชั้นนอกสุดติดผนังเหล็ก เป็นฉนวนกันความร้อนชนิด เซรามิกบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,260 องศาเซลเซียส
  3. พื้นห้องเผาศพ ทำด้วยอิฐทนไฟ หรือคอนกรีตทนไฟ หนาไม่น้อยกว่า 152 มม. ซึ่งสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี และทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียส
  4. หลังคาของห้องเผาศพทำด้วยอิฐทนไฟก่อเรียงเป็นลักษณะโค้งด้วยอิฐลักษณะกลีบส้มมีความมั่นคงแข็งแรงทนความร้อนได้ไม่น้อยว่า 1,400 องศาเซลเซียส
  5. ด้านบนของห้องเผาควันปิดทับด้วยแผ่นอิฐทนไฟหนาไม่น้อยกว่า 76 มม. เกรดคุณภาพของอิฐไม่ต่ำกว่าSK 34 และอิฐฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 76 มม. เกรดคุณภาพของอิฐไม่ต่ำกว่า HI – 20 และปิดทับด้วยฉนวนกันความร้อนชนิดเซรามิกไฟเบร์ ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 128 กิโลกรัมต่อลูกบาศก็เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1 ,260 องศาเซลเซียส ปิดทับด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
  6. ด้านหน้าเตาเผาตกแต่งด้วยหินแกรนิตให้ความสวยงาม

 

     หัวเผา เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ

  1. หัวเผา ( BURNER เป็นแบบ TWO-STAGE เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานSO 9001 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานจากประเทศทางยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
  2. หัวเผาศพ (Primary burner) ซึ่งสามารถปรับความแรงของเปลวไฟได้ 2 ระดับ (Hi-Lo burner) มี 2 หัวเผาหัวเผาที่ 1 ติดตั้งต้านหลังของเตา ให้ค่าพลังงานไม่น้อยกว่า 360 kw. และหัวเผาที่ 2 ติดตั้งด้านข้างของเตาให้ค่าพลังงานไม่น้อยกว่า 140 kw. / เตา
  3. หัวเผาควัน (Secondary burner) จำนวน 1 หัวเผาให้ค่าพลังงานไม่น้อยกว่า 360 kw. ซึ่งสามารถปรับความแรงของเปลวไฟได้ 2 ระดับ (Hi-Lo burner) / เตา

     ห้องเผา เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ

  1. ห้องเผาศหมีขนาดไม่น้อยกว่า 80x270x80 เขนติเมตร ( กว้างxยาวหฐง )สามารถบรรจุหีบศพ ( ไม่รวมฐาน )ที่มีความกว้าง 66 เซนติเมตร ความสูง 70 เซนติเมตร และความยาว 220 เซนติเมตรได้โดยง่าย
  2. ห้องเผาควันมีปริมาตรภายในไม่น้อยกว่า 1.0 ลูกบาศก็เมตร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริมาตรสวนหนึ่งของปล่องระบายอากาศ หรือห้องเผาศพ
  3.  ด้านหน้าเตามีลูกกลิ้ง สำหรับรองรับโลงศพสำหรับเลื่อนเช้าเตาเผา

     ประตู เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ

  1. เป็นประตูแบบ เปิด – ปิด ขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิคหรือมอเตอร์เกียร์ซนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า (1.5 KW) 220 โวลท์ หรือขนาตไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า (1.1 kW) 380 โวลห์ กรณีไฟฟ้าดับสามารถเปิตประตูเตาเผาศพได้
  2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยแผ่นเหล็กนสีกันสนิม ภายในเป็นวัสดุทนไฟหรือคอนกรีตทนไฟ ซึ่งสามารถให้งานที่คุณหภูมิสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเชียส
  3. มีระบบตรวจสอบการเปิดประตูในระหว่างการเผาไหม้ ที่สามารถดับหัวเผาศพทันทีเมื่อประตูเปิดขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนและเปลวไฟ และหัวเผาศพจะทำงานอีกครั้งต่อเมื่อประตูปิดลง

     ปล่องระบายอากาศ เตาเผาศพ ปลอดมลพิษ

  1. กรณีมีปล่องระบายอากาศเติมอยู่ จะทำบ่ล่องระบายอากาศเชื่อมต่อจากเตาเผาศพถึงปล่องระบายอากาศ โดยโครงสร้างภายนอกทำด้วยแผ่นเหล็กพ่นสีกันสนิม ภายในก่ออิฐทนไฟหรืออิฐฉนวนกันความร้อน จากตัวเตาเผาศพถึงปล่องระบายอากาศเดิม ซึ่งสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเชียส เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และปล่องมีความมั่นคงแข็งแรง
  2. มีช่องเปิดสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศ (Sampling port) ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ องค์การพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA)