064-978-8795

Search
Close this search box.

อิฐทนไฟ SK36-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.
SKU SK36-SA50 Category Tags , ,

คุณสมบัติ อิฐทนไฟ SK36-SA50

 • มีส่วนประกอบของ Alumina อย่างน้อย 45% สูงสุดถึงประมาณ 95% และใช้งานได้สูงถึง 1,900 ◦ C
 • มีความต้านทานต่อการแทรกซึมของ Slag ของเหล็กและโลหะอื่นที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • ทนต่อการกัดกร่อนและร้าวร่อนี่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูง รับน้ำหนักได้ดี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างที่อุณหภูมิสูง

 

การใช้งาน SK36-SA50

 • ใช้ใน ส่วนต่างๆ ของขบวนการ ผลิตเหล็ก ที่มีอุณหภูมิสูง  เช่น ในเบ้า (ladle) หลังคาเตา, Burner Block, และอิฐ Anchor ในเตาเหล็กรีดซ้ำ เป็นต้น
 • ใช้ในบริเวณ Transition zone ของหม้อเผาซิเมนต์  ผนังและหลังคา Cooler ในหม้อเผาซิเมนต์ และหม้อเผาปูนขาว เป็นต้น
 • บริเวณผนังด้านล่างและประตูของเตาหลอมอลูมิเนียมและโลหะอื่นๆ